Microsoft Curbs Cortana in Windows 10

02-05-2016
By: admin Comment
xl-2015-windows10-4
Microsoft on Thursday announced that it was restricting its Cortana digital assistant to operating with the Edge browser and Bing search engine in Windows 10. “As Windows 10 has grown in adoption and usage, we have seen some software programs circumvent [its] design and redirect you to search providers that were not designed to work […]

Key word: , , ,

Microsoft hỗ trợ chuyên gia lập trình tiếp cận hàng tỉ khách hàng mới

07-05-2015
By: admin Comment
unnamed_3
Microsoft giới thiệu những bộ công cụ, các dịch vụ năng suất và đám mây mới dành cho mọi chuyên gia lập trình. Ngày 29/5/2015, Microsoft giới thiệu những tính năng mới của hệ điều hành Windows 10, đồng thời chia sẻ một bộ công cụ lập trình phần mềm mới (SDKs) nhằm giúp các […]

Key word: , , ,